O prevodiocu

Slika Prevodioca

Mladen Ćirić

Mladen Ćirić je rođen 1984. godine u Aleksincu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje profesora španskog jezika i hispanskih književnosti. Na istom fakultetu je upisan na doktorske akademske studije, na smer Nauka o jeziku.

Baveći se naučnim radom iz oblasti lingvistike, objavio je nekoliko radova i učestvovao na više međunarodnih naučnih skupova. Književnim i stručnim prevođenjem bavi se od 2009. godine.

Sa portugalskog je preveo više pesama i pripovedaka, koje su uvrštene u antologije i književne časopise, kao i osam knjiga. Među njegovim prevodima posebno se ističu dela brazilskih klasika i uticajnih savremenih autora, kao što su Žoze de Alenkar, Rakel de Keiroz, Alberto da Kosta e Silva, Žoao Almino.

Priredio je i u saradnji sa Anom Lukić preveo zbirku pripovedaka najznačajnijeg brazilskog realiste Mašada de Asisa. Bio je redaktor prevoda antologije savremene angolske pripovetke i zbirke pesama Vinisijusa de Moraesa.

Koautor je Portugalsko-srpskog i srpsko-portugalskog rečnika, dosad objavljenog u dva izdanja, kao i jednog udžbenika portugalskog jezika za strance, koji se uspešno koristi u nastavi u više akademskih centara u svetu.

Tri Marije, Rakel de Keiroz

Seksualni život ružne žene, Klaudija Tažes