U ime Izdavačke kuće Štrik  obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni IK ŠTRIK (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Izdavačka kuća Štrik se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbe.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Izdavačka kuća Štrik neće dostavljati niti razotkriti lične podatke kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Svi podaci o kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Izdavačka kuća Štrik i njeni poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Izdavačka kuća Štrik se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Izdavačka kuća Štrik ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan da ažurira podatke na  profilu ili o promeni obavesti Izdavačku kuću Štrik. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, Izdavačka kuća Štrik ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.

Gorenavedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na web stranice Izdavačke kuće Štrik na web adresi strik.rs kao i na sve stranice unutar strik.rs domena, ali ne i na spoljne stranice na koje upućuju linkovi na strik.rs domenu.

Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Izdavačka kuća Štrik preduzima sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Sigurnost plaćanja platnim karticama

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Provera podataka vrši se između kupca i banke Intese.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Plaćanje se vrši u dinarima (RSD). Plaćanje platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca,  iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduzivanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Navedena cena koja je različita od RSD, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste.

Opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji pri plaćanju platnim karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Copyright © Štrik 2024. Sva prava zadržana.