Izdavačka kuća Štrik osnovana je krajem 2013. godine iz Agencije za lekturu i prevođenje Štrikla, od koje nije preuzela samo talentovane književne prevoditeljke i lektorke već i deo imena. Štrik – konopac za širenje veša – tradicionalno je vezan za ženu i njen rad u kući, i mi smo ga zadržale kao žensku svojinu, ali smo ga prenele u sferu javnog i umesto veša počele da širimo dobru književnost.

Izdavačka koncepcija Štrika zasniva se na odabiru kvalitetnih književnih dela, kvalitetnom prevodu i lekturi i onome na čemu je suštinski zasnovana svaka izdavačka kuća – na ličnom afinitetu: volimo i objavljujemo književnost koja govori o stvarnosti i nama u njoj i istovremeno se bori za bolju stvarnost i nas u njoj; uz to, želimo što više da čitamo – i zato ih i objavljujemo – dela koja su pisale žene, koja svet sagledavaju iz ženskog apsekta i pružaju uvid u položaj žene u savremenom društvu, što čini ogroman deo svetske kniževnosti nedovoljno poznat ovdašnjim čitaocima.

U ediciji Klasika, nije njihova već naša, objavljujemo pre svega dela ženskih autora koja do sada nisu prevedena kod nas, ali su u zemljama u kojima su nastala deo književnog kanona i pripadaju samom vrhu književnosti uopšte. Edicija Klasika je afirmativna provokatorka koja traga za drugačijim izrazom, za utišanim, skrajnutim ili previše udaljenim glasovima, uz podsećanje da listu klasičnih dela uvek iznova treba dopunjavati i vrednovati.

U ediciji Naš svet objavljujemo dela savremene književnosti, a edicijom Divot iz znanja dokazujemo Aristotelovu tvrdnju da čovek voli da saznaje jer znanje stvara uzbuđenje. Tu činjenici upotpunili smo skoro zaboravljenim starim nazivom za lepe knjige – divot izdanja, čime je obuhvaćeno ono što povezuje sve knjege iz ove edicije – divot je iz znanja.