Kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od kada mu je proizvod predat. U slučaju odustanka od ugovora, kupac treba da pošalje obaveštenje mejlom na onlineprodaja@strik.rs uz popunjen obrazac o odustanku od ugovora. Prilikom slanja obaveštenja i obrasca o odustajanju, kupac može da navede razloge svog odustanka od ugovora, ali nije u obavezi .

Kupac je dužan da pošalje robu u roku od 14 dana od slanja obrasca o odustanku od ugovora i sam snosi troškove vraćanja robe, sem u slučajevima ukoliko dobije pogrešnu ili oštećenu robu.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je vraćena roba neoštećena. U slučaju oštećenja robe koje je rezultat neadekvatnog rukovanja, kupac je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja na način koji nije adekvatan. Ukoliko se utvrdi da je neispravnost nastupila krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i roba će biti vraćena kupcu o njegovom trošku.

Štrik d.o.o. je dužan da u roku od 14 dana nakon prijema obrasca vrati novac na račun koji je kupac naveo u obrascu, bez obzira na to da li je roba plaćena gotovinom/pouzećem, karticom ili uplatom na račun. 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ŠTRIK d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartica. 

ZAMENA ROBE

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji.

U slučaju kada nisu u mogućnosti da artikal za koji prihvataju reklamaciju zamene adekvatnim, drugim primerkom, Štrik se obavezuje da izvrši povrat sredstava Kupcu.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod.