O prevodiocu

Slika Prevodioca

Jelena Filipović

Jelena Filipović je profesorka španskog jezika i sociolingvistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Uz naučno-istraživački i pedagoški rad sa studentima, povremeno se bavi prevođenjem. Prevela je više naučnih tekstova sa španskog i engleskog, kao i na ta dva jezika, iz oblasti sociolingvistike, teorije usvajanja drugog jezika i sefardskih studija. Uz to, sa španskog je prevela „Razmišljanja o tehnici” Huana Ortege Gaseta, a sa engleskog delove „Enciklopedije mira” urednika Lajnusa Poldinga. Za izdavačku kuću „Štrik” prevela je do sada tri romana: „Odlazak iz Egipta” Andrea Asimana, „Sestre” Dejzi Džonson i „Zima” Ali Smit.

Odlazak iz Egipta, Andre Asima
Zima, Ali Smit
Sestre, Dejzi Džonson
Ispod površine, Dejzi Džonson