Istorija žena je mnogostrana, a njihova iskustva beskrajno su različita i previše razuđena da bi se sumirala kroz 100 predmeta u 100.000 reči. Predmeti koje smo uvrstile u ovu istoriju samo su polazna osnova za istraživanje i raspravu o prošlosti žena. Oni ukazuju na to da je žensko nasleđe bogato, pričaju o tome kako su žene primoravane da se uklope u važeće predstave o ženstvenosti i kako su se prethodnice feministkinja borile protiv takvih pritisaka; predmeti su pokazatelji ugnjetavanja žena, ženskog heroizma, njihove visprenosti, veštine i znanja. (…)

Neizbežno je da je istorija žena zabeležila brojne zapreke, kontrolne mehanizme i ograničenja s kojima su se žene suočavale u prošlosti i s kojima se suočavaju danas. Žene, međutim, nisu pasivne niti su isključivo žrtve; one raspolažu sredstvima, one pronalaze načine da preuzmu kontrolu čak i ako su okolnosti njihovih života daleko od idealnih.

  • Iz predgovora