Simon de Bovoar (1908–1986) bila je francuska književnica i filozofkinja egzistencijalizma,
politička aktivistkinja, feministkinja i teoretičarka. Nakon što je 1929. na Sorboni odbranila
tezu o Lajbnicu, predavala je na licejima u Marseju i Ruanu, a potom u Parizu. Posle
oslobođenja posvetila se pisanju i uređivanju egzistencijalističkog časopisa Moderna
vremena. Njena najpoznatija dela su romani Pridošlica, Tuđa krv, Gonkurovom nagradom
nagrađen roman Mandarini, memoari Uspomene lepo vaspitane devojke i filozofsko delo
Drugi pol, verovatno najuticajniji tekst posleratnog feminizma. U poznim godinama, De
Bovoar se aktivno zauzimala za vrednosti socijalističkog feminizma. Sahranjena je uz Sartra
na groblju Monparnas.


Knjige ove autorke

  • Pridošlica

    Šta raditi sa željenom i stečenom slobodom? I kako je živeti? Ova pitanja ispisana su u bezmalo svakom gestu, dijalogu i pomisli junaka, na svakoj stranici Pridošlice – prvog, nesumnjivo autobiografski intoniranog romana Simon de Bovoar. A u njemu, dok buka iz pariskih kafea, zadimljenih hotelskih soba, sa plesnih podijuma i pozorišnih dasaka zaglu . . .