O prevodiocu

Slika Prevodioca

Spomenka Krajčević

Studirala Opštu književnost sa teorijom književnosti, magistrirala na katedri za germanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Radila kao prevodilac u Tanjugu i kao urednik u nekoliko izdavačkih kuća. Prevela s nemačkog preko 40 knjiga, među njima dela B. Šlinka, V. G. Zebalda, M. Friša, E. Kanetija, M. Haushofer, M. Endea, P. Mara. Za prevod Zebaldovog romana Austerlic dobila najveće domaće prevodilačko priznanje, nagradu „Miloš Đurić”. Bila posebno angažovana na promovisanju književnosti za decu na nemačkom jeziku, a učestvovala je i u promocijama dela B. Šlinka, V. G. Zebalda, V. Harndorfa, M. Beklera, A. Pasaline, L. Anderson i drugih. Objavila pet autorskih knjiga.

Priča o utvarama, Laura Frojdentaler