O prevodiocu

Slika Prevodioca

Milena Podolšak

Milena Podolšak rođena je 1986. u Beogradu. Diplomirala je na Grupi za skandinavske jezike i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radila je kao saradnica u nastavi na tom fakultetu i bila gostujuća istraživačica na Univerzitetu u Stokholmu. Trenutno je na doktorskim studijama u Institutu za švedski jezik i višejezičnost pri Stokholmskom univerzitetu. Bavi se književnim i stručnim prevođenjem. Sa švedskog jezika na srpski prevela je dela Sare Stridsberg, Kristine Sandberg, Stiga Dagermana.

Mi smo ti - Golnaz Hašemzade Bunde