O prevodiocu

Slika Prevodioca

Lusi Stivens

Lusi Stivens rođena je 1990. u Londonu. Završila je studije filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prevodi prozu i esejistiku s engleskog i srpskog jezika. Članica je Udruženja književnih prevodilaca Srbije, a od 2020. ima status slobodnog umetnika.

Prevodila je dela Dejvida Grejbera, Džordža Sondersa, Pola Bitija, Peti Smit, Doroti Parker.

Živi i radi u Beogradu.

Suton pre svitanja, Doroti Parker