O prevodiocu

Slika Prevodioca

Dušica Božović

Dušica Božović (1983) lingvistkinja je, nastavnica jezika i prevoditeljka iz Helsinkija. Diplomirala je i završila master studije na grupi srpski jezik i književnost s opštom

lingvistikom na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je zatim radila. Godine 2010. seli se u Finsku na poziv Univerziteta u Helsinkiju. Stvari koje padaju s neba, drugi roman književnice Selje Ahave, ujedno je i drugi roman u prevodu s finskog Dušice Božović.

Stvari koje padaju sa neba, Selja Ahava