Biografija

Autor fotografija

Vigdis Jurt

Vigdis Jurt (1959) istaknuta je norveška autorka čije stvaralaštvo broji preko deset nagrađivanih romana. I kritičari i čitalačka javnost proglasili su roman Nasleđe za vrhunsko književno delo.

Roman je dobio Norwegian Critics Prize for Literature, a našao se u izboru za National Book Award, National Book Award for Translated Literature, kao i za Nordic Council Literature Prize.

Jedno od najstarijih pozorišta u Norveškoj, Den Nationale Scene, postavilo je adaptaciju romana Vigdis Jurt na scenu.

Vigdis Jurt živi u Oslu.