Biografija

Autor fotografija

Simon de Bovoar

Simon de Bovoar (1908–1986) bila je francuska književnica i filozofkinja egzistencijalizma, politička aktivistkinja, feministkinja i teoretičarka.

Nakon što je 1929. na Sorboni odbranila tezu o Lajbnicu, predavala je na licejima u Marseju i Ruanu, a potom u Parizu. Posle oslobođenja posvetila se pisanju i uređivanju egzistencijalističkog časopisa Moderna vremena. Njena najpoznatija dela su romani Pridošlica, Tuđa krv, Gonkurovom nagradom nagrađen roman Mandarini, memoari Uspomene lepo vaspitane devojke i filozofsko delo Drugi pol, verovatno najuticajniji tekst posleratnog feminizma. U poznim godinama, De Bovoar se aktivno zauzimala za vrednosti socijalističkog feminizma.

Sahranjena je uz Sartra na groblju Monparnas.