Biografija

Autor fotografija

Edit Bogar

Edit Bogar (Bogár Edit, Budimpešta, 1963—2022) bila je lingvista, književni prevodilac, gostujući predavač i lektor za mađarski jezik na više evropskih univerziteta (Sankt Peterburg, Bratislava, Beograd). Po osnovnoj struci bila je hungarolog, rusista i stručnjak za uporednu gramatiku ugro-finskih jezika. Problemima uporedne gramatike ugro-finskih jezika bavila se u većini svojih akademskih radova, uključujući i doktorat. Bila je i istaknuti književni prevodilac finskog na mađarski jezik. Među prvima je u Mađarskoj, početkom novog milenijuma, popularisala vrhunske finske kriminalističke romane. Za prevod romana Johane Sinisalo Jezgro dana dobila je uglednu prevodilačku nagradu „Peter Žoldoš” za najbolji prevod u oblasti naučne fantastike.