Diplomirala je na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prevodi otkako je dobila prvu slikovnicu – prvo je prevodila slike u tekst koji nije znala da pročita, a od 2003. profesionalno prevodi tekst nastao po slikama u tuđim glavama. Uređivala edicije referentne literature i monografije, prevodila enciklopedije, naučne i stručne radove, beletristiku i poneko delo književnosti za decu. Strastveni svaštočit. Veruje u moć prve rečenice. Još više u ono što ostaje između redova. Živi pod sloganom da prevodilac treba da bude nevidlјiv.
Frida – Hejden Herera
Dole kraj reke – Edna O’Brajen