Bojan Savić Ostojić (1983) sa francuskog je, između ostalog, preveo knjige: „Moji prijatelјi” i „Arman” Emanuela Bova, „Mersije i Kamije” Samjuela Beketa, „Nepismena ” Agote Krištof, „Džin” Alena Rob-Grijea, „Raspored vremena” Mišela Bitora, „Ugaoni stubovi” Anrija Mišoa, „Kakav mali moped s hromiranim guvernalom na dnu dvorišta” Žorža Pereka, „Locus Solus” Remona Rusela i dr.

Priredio je brojne priloge u periodici vezane za književnost dvadesetog veka i za spisateljske beležnice. Autor je knjiga poezije, proze i fragmenata, među kojima su poslednje objavljene roman Ništa nije ničije (2020) i putopisna sveska Varvarin u Evropi (2022).