ođena je 1970. godine u istočnoj Hercegovini. Diplomirala jugoslovensku i svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Sarađivala je s nizom izdavačkih kuća, najpre kao lektor, zatim kao prevodilac, pomerajući postepeno prevodilački naglasak s
književnosti na istorijske i sociološke studije i popularnu nauku.

Među delima koja je prevela nalaze se Na putu Džeka Keruaka, Oštrica noža Somerseta Moma, Papin nosorog Lorensa Norfoka, Nasleđeni gubitak Kiran Desai, Istanbul Betani Hjuz, Priče naših predaka Ričarda Dokinsa.

Članica je udruženja Književnih prevodilaca Srbije. Živi u Beogradu.

Nađi me, Andre Asiman
Pokretne slike, Edna O’Brajen