Radoš Kosović je rođen 1984. godine u Beogradu. Završio je klasični smer Filološke gimnazije u Beogradu, diplomirao na grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje mastera skandinavske književnosti u Norveškoj, na Univerzitetu u Agderu. Živi u Beogradu i radi kao nastavnik jezika i prevodilac s norveškog i danskog. Dobio je nagradu Miloš N. Đurić za najbolji prevod proznog dela 2015. i nagradu Aleksandar I. Spasić za najbolji prevod dela iz oblasti humanistike 2013−2015.

Retrovizor, rame, žmigavac, Dorte Nors
Posle udarca, Dorte Nors
Mini je potreban prostor za vežbu, Dorte Nors

Nasleđe, Vigdis Jurt