Koristeći se mitskim arhetipom o zajednici žena na usamljenom, odvojenom prostoru, utopijski roman Š. P. Gilman istražuje rodne odnose i poziva tadašnje čitateljke i čitaoce – a taj se poziv ne stišava ni danas – da preispitaju svoje pretpostavke i mišljenja u vezi s tim odnosima.
Poruka romana je jasna: kada muškarci prihvate svet u kojem su žene aktivne i uključene u različite sfere života, u kojem se život odvija po principima nenasilja i ljubavi, ravnopravna heteroseksualna zajednica može ponovo da se rodi na sasvim novim i humanijim vrednostima.

Članak o knjizi na sajtu City magazine – Neobavezna neškolska letnja lektira
http://citymagazine.rs/clanak/neobavezna-neskolska-letnja-lektiraO autorki

  • Šarlot Perkins Gilman

    Šarlot Perkins Gilman je američka prozaistkinja, pesnikinja i sociološkinja. Rođena je 1860. u Hartfordu u državi Konektikat. Vrlo brzo postala je prava pobunjenica koja odbija konvencionalne društvene uloge nametnute ženama. Zaklela se da se nikad neće udati i već je sa dvadeset godina odlučila da će život posvetiti javnom . . .