Možemo reći da će ovo biti delo koje će popunjavati praznine, budući da se, do sada još nije pojavila sveobuhvatna i sistematična publikacija slična ovoj. Publikacija koja je u stručnom smislu veoma kvalitetna, koja prezentuje obilje informacija, iziskuje veliku angažovanost, odnosno spremnost na planiranje, biće od izuzetnog značaja za obrazovanje i onih srpskih stručnjaka-hungarologa koji ne raspolažu mađarskom filijacijom, ali se obrazuju u skladu sa savremenim trendovima i zahtevima (nije nebitno ni to što su knjigu pisali stručnjaci koji su stekli iskustvo u hungarološkom obrazovanju). Istovremeno, knjiga će pomagati i onim širim slojevima koji se interesuju za datu temu, odnosno omogućavaće pristup rezultatima ove kompleksne nauke, kao i odgovarajuću orijentaciju u pogledu suštinskih tema.
(Iz recenzije Kornelije Farago)

Univerzitetski udžbenik Istorija mađarske kulture Edit Bogar i Marka Čudića dobro je koncipirano delo, koje obuhvata i srazmerno predstavlja mađarsku kulturu u širem smislu. Količina materijala i način predstavljanja odgovara potrebama univerzitetske nastave. Autori se dobro snalaze u teškoćama prikaza strane kulture koja i nije tako strana, već je puna međusobnih uticaja, paralela, saradnje i konflikata, zajedničkih interesa, kao i sukoba tokom istorije. Pored nabrajanja i sređivanja podataka, činjenica mađarske kulture, autori ukazuju i na moguće paralele, njihova objašnjenja su interesantna, stručno zahtevna, ali ne i odveć komplikovana. Tekst knjige je vrlo čitljiv, savremenog je stila i svojom retorikom, logičkim povezivanjima, unutrašnjim referencijama između pojedinih poglavlja, odnosno označavanjem odgovarajućih kulturnih i književnih paralela u srpskoj kulturi, predstavlja odličan uvod u mađarsku kulturu i civilizaciju.

(Iz recenzije Ištvana Ladanjija)O autoru

  • Marko Čudić

    Marko Čudić (Senta, 1978), profesor je mađarske književnosti i kulture na Katedri za hungarologiju Filološkog fakulteta u Beogradu, esejista i književni prevodilac. Objavio je četiri naučne monografije, preveo četrnaest knjiga s mađarskog jezika, napisao je i objavio stotinak naučnih radova i esejističkih članaka. Glavne oblasti interesovanja su mu . . .

O autorki

  • Edit Bogar

    Edit Bogar (Bogár Edit, Budimpešta, 1963—2022) bila je lingvista, književni prevodilac, gostujući predavač i lektor za mađarski jezik na više evropskih univerziteta (Sankt Peterburg, Bratislava, Beograd). Po osnovnoj struci bila je hungarolog, rusista i stručnjak za uporednu gramatiku ugro-finskih jezika. Problemima uporedne gramatike ugro-finskih jezika bavila . . .