Kalja Papadaki
Dendriti
Dendriti su bujne grane nerava. Dendriti prihvataju svu bol, toplotu, dodir, ukus, miris, zvuk i prenose ih dalje, da osetimo.
Kalja Papadaki, Dendriti
Dendriti su bujne grane nerava. Dendriti prihvataju svu bol, toplotu, dodir, ukus, miris, zvuk i prenose ih dalje, da osetimo.