Selja Ahava
Stvari koje padaju s neba
Život može biti sreća,
Može biti i nesreća.
Život je naša slučajnost.
Selja Ahava, Stvari koje padaju s neba
Život može biti sreća, Može biti i nesreća. Život je naša slučajnost.